ÜBERSETZUNGSBÜRO FÜR TSCHECHISCH UND DEUTSCH

CZAU.NET
  • Jakubská 1
  • CZ-602 00 Brno
  • Tschechische Republik
  • Ansprechpartner:
  • Mag. Pavel Mašarák
E-Mail:
Tel.:+420 542 211 454
Mobil:+420 605 803 327
Über uns | Impressum

Übersetzungen Tschechisch / Deutsch | Erstellung und Verwaltung von Wörterbüchern

Das richtige Übertragen von Fachtermini ist ein wichtiger Grundpfeiler für eine gute Übersetzung. Wir schenken daher dem sorgfältigen Überprüfen der Terminologie und der Erstellung von terminologischen Datenbanken besondere Aufmerksamkeit.

Benötigen Sie ein eigenes Wörterbuch?

Herkömmliche Wörterbücher, wie sie im Buchhandel erhältlich sind, genügen den Bedürfnissen einer auf eine bestimmte Fachrichtung spezialisierten Firma kaum jemals. Zusammen mit der Übersetzung können Sie daher bei uns die Erstellung eines Firmen- bzw. projektbezogenen deutsch-tschechischen und/oder tschechisch-deutschen Wörterbuches in Auftrag geben. Direkt während des Übersetzens werden wir in diesem Fall wichtige Fachtermini in Ihre eigene Begriffsdatenbank eintragen, die wir Ihnen danach zusammen mit der Übersetzung zur Verfügung stellen. Im Falle einer fortdauernden Zusammenarbeit werden wir die Datenbank natürlich regelmäßig aktualisieren.

CZAU.NET Term – Anfangsbuchstabe V

Unser eigenes tschechisch-deutsches und deutsch-tschechisches Wörterbuch mit dem Namen CZAU.NET Term enthält Tausende von Wörtern und Wortfolgen aus der tagtäglichen Übersetzungspraxis. Im Folgenden führen wir nur einige Beispiele an – das komplette Wörterbuch ist nur unseren Mitarbeitern zugänglich.

Deutsch-Tschechisch: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tschechisch-Deutsch: A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

vakante Stellevolné pracovní místo
Vakuumpodtlak
Vakuumreglerregulátor podtlaku
Valutadatumdatum valuty
Valutadatumdatum valuty
variabler Wertproměnná hodnota
Varianten-Assistent, derprůvodce variantami
VE = Verkaufseinheit, dieprodejní jednotka
Verankerungstiefe, diehloubka kotvení
Verarbeitungsrichtliniezpracovatelská směrnice
Verarbeitungszeit, diedoba zpracovatelnosti [lepidla..., Kemper]
verätzenpoleptat
Verätzungpodráždění
Verätzung der Hautpodráždění pokožky
Veräußerer, derpřevodce [obchodního podílu v s.r.o.]
verbale Bedrohungverbální výhrůžky
Verband der Versicherungsunternehmer Österreichs, derSvaz rakouských pojišťoven
Verbindlichkeiten aus nicht berechneten Lieferungen, Pl.dohadné položky
Verbindlichkeiten bilanzierenvykázat závazky v rozvaze
Verbindungen nachziehendotáhnout spoje
Verbindungsgerät, daspojítko
Verbraucher, derspotřebitel
Verbraucher, derspotřebič
Verbraucherkreislauf, derokruh spotřebiče
Verbrauchsmenge, dieobjem spotřeby
Verbrauchsvolumen, dasobjem spotřeby
Verbreitungsarealareál rozšíření
Verbrennungsmotorspalovací motor
Verbrennungsmotorspalovací motor
Verbrennungstemperaturteplota spalování
verbuchenzúčtovat
Verbund für territoriale Zusammenarbeitseskupení pro územní spolupráci
Verbundsystemelektrizační soustava
Verd. d. Verg. n. § (Verdächtige des Vergehens nach §)podezřelý z přečinu dle §
Verdampfervýparník
Verdampfervýparník
Verdichterkompresor
Verdichtungsverhältniskompresní poměr [motoru]
Verdichtungsverhältniskompresní poměr
Verdrehsicherungpojistka proti protáčení
Verdunklungzatemnění
Verdunstungswärme, dieskupenské teplo vypařování
Verfassungspatriotismusústavní patriotismus
Verfliesung, dieobkládání
verfrühtpředčasný
Vergabeverfahrenzadávací řízení
Vergleichsvereinbarungdohoda o narovnání
Vergoldungzlacení
Verjährungsfristpromlčecí doba
Verkehrs- und Tarifverbundintegrovaný dopravní systém
Verkehrsanbindungdopravní dostupnost
Verkehrsbehörde, dieprovozovatel komunikace
Verkehrsleitsystem, dasnaváděcí dopravní systém
Verlegegutobkladový materiál
Verletzung der Unschuldsvermutung, dienerespektování presumpce neviny
verlorene Schalungztracené bednění
Verlust ausgleichenuhradit ztrátu
Verlust verzeichnenvykázat ztrátu
Verlustabzug, derodpočet daňové ztráty
Verlustfaktorztrátový součinitel
Verlustgrad, derztrátovost
Verlustwärme, dieztráta tepla, ztracené teplo [tepelná práce]
vermeintlicher Regimegegnerdomnělý odpůrce režimu
verminderte Sichtsnížená viditelnost
Verneuerte Landesordnung für BöhmenObnovené zřízení zemské pro Čechy
Verpackungsgruppe, dieobalová skupina
Verpflichtung, die
Verbindlichkeit, die
závazek
verrechnenpřeúčtovat, přefakturovat
Verrechnung, die
Weiterbelastung, die
přefakturace
Verrechnungsmessungfakturační měření
Versagenlast, dievýpočtové zatížení
Versagungsvermerk bei Prüfungshemnissen, derodmítnutí výroku
Versagungsvermerk mit negativer Gesamtaussagezáporný výrok
Versagungsvermerk, derodmítnutí výroku; záporný výrok
versammelter Trabsebraný klus
Versammlungsraum, dershromažďovací prostor
Versäumungsurteil, dasrozsudek pro zmeškání
Versenkkassepokladna k zabudování do pultu
versetzter Stichkřížový steh
Verschattungstemperatur, dieteplota pro zastínění
Verschattungsvorrichtung, diezastiňovací zařízení
Verschleißreserverezerva na opotřebení
Verschleißteil, das(rychle) opotřebitelný díl
Verschleißteileopotřebitelné díly
Verschlussschraubeuzávěr
Verschlussventiluzavírací ventil
Verschmelzungsvertragsmlouva o fúzi
Verschmelzungsvertragsmlouva o fúzi
Verschmutzungsgradstupeň znečištění
Verschreibung von Heilmittelnpředepisování léčivých přípravků
verschwiegene Vergangenheitzamlčená minulost
Versicherungsmakler, derpojišťovací makléř
Versicherungsnehmer, derpojistník [ten, s kým pojišťovna uzavřela smlouvu]
Versorgungsaggregatnapájecí agregát systému odvodu anestetických plynů
Verspätungszuschlag, derzvýšení daně
verspürenpociťovat
verständiger Würdigung der Umständeuvážlivé posouzení okolností
verstrichene Nachfristmarně uplynutá dodatečná lhůta
Versuchsprojekt, daszkušební projekt
Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeitrozvržení týdenní pracovní doby
vertikale Wärmeleitungvertikální vedení tepla
vertikale Zonierungvertikální zonace [geol.]
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen UnionSmlouva o fungování Evropské unie
Vertrag über Leistung des rechtlichen Beistands, dersmlouva o poskytování právní pomoci
Vertrag zur Gründung der Europäischen GemeinschaftSmlouva o založení Evropského společenství
Vertragskopf, derúvod ke smlouvě
Vertreibungsverlusteodsunové ztráty
Verwaltung des Landesherrnzeměpanská správa
Verwaltungsstrafverfahren, dassprávní řízení
Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe (VwVwS), dieSprávní předpis o látkách ohrožujících vodu [Německo]
Verwertungsgesellschaftorganizace kolektivní správy práv
Verzeichnisbaum, deradresářový strom
Verzögererzpomalovač
veterinärmedizinische Versorgungveterinární péče
Vibrationshandschuhe, Pl.antivibrační rukavice
Viehzuchtživočišná výroba
Vielfraßrosomák
vierarmige Kreuzungprůsečná křižovatka
Vierbackenfutter, dasčtyřčelisťové sklíčidlo
Vierstrangkettečtyřpramenný jeřábový řetěz
Viertelbauer, derčtvrtláník
Viertelbauernhof, derčtvrtlánický grunt
Vlies, dastkanina [izolace Kemper system]
Vliesfiltertkaninový filtr
Volkstumskampfnárodovecký boj
vollautomatische Volumenstromkonstanzautomatizovaná regulace objemového toku
Vollbauer, derceloláník
Vollbetriebostrý provoz
Volllastbetriebprovoz na plnou zátěž
vollständiger Parameterumfangkompletní rozsah parametrů
Vollstreckbarkeitsbescheinigungpotvrzení o vykonatelnosti
Vollziegel, derplná cihla
Volumenanteil, derobjemový podíl
Volumenkontrollierte Ventilierungobjemově řízená ventilace
Volumenkontrollierte Ventilierung (VCV)objemově řízená ventilace
Volumenmonitormonitor objemu
Volumensensorsnímač objemu
Volumenstrom, derobjemový tok
von Rot und Weiß geschachter Adlerčervenobíle šachovaná orlice
Vor-Ort-Prüfungkontrola na místě
Voraussetzungen zur Gewerbeausübungpodmínky provozování živnost
vorbehaltene Brandschutzeinrichtungen, Pl.vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení
vorbehaltlichs výhradou
Vorbehaltswarezboží s výhradou vlastnictví
Vorbehaltswarezboží s výhradou vlastnictví až do zaplacení
Vorbehandlung der Einsatzmaterialien, dieprvotní úprava vstupních materiálů
vorbereitende Maßnahmepreventivní opatření
Vordrucktiskopis
Vorlage, die; Template, diešablona
Vorlagebunker, dervstupní zásobní nádrž
Vorlagen-Baum, derstrom šablon
Vorlagen-Wizard, der [angl.]průvodce šablonami
Vorlauf, derpřívod, přítok
vormünchener Grenzenpředmnichovské hranice
vorrangige Themenprioritní témata
Vorratskonto, dasúčet zásob
Vorschlag einbringenvznést návrh
Vorschriften zur Unfallverhütung, Pl.předpisy k zajištění bezpečnosti práce
Vorsorgekasse, diesociální pojištění [Rakousko]
Vorspannkraft, diepředpínací síla
Vorstellungsgesprächpohovor

Die hier der Öffentlichkeit zugängliche Version von CZAU.NET Term umfasst zurzeit 3518 Einträge, welche aus der Übersetzungspraxis hervorgegangen sind. Die Datenbank erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Der Grundwortschatz ist nicht enthalten. Vielleicht finden Sie hier jedoch die Übersetzung eines Fachausdrucks oder einer Redewendung, die Sie in anderen Wörterbüchern vergebens suchen würden.

Haben Sie einen Fehler gefunden? Benachrichtigen Sie uns bitte per E-Mail: info@czau.net.