ÜBERSETZUNGSBÜRO FÜR TSCHECHISCH UND DEUTSCH

CZAU.NET
  • Jakubská 1
  • CZ-602 00 Brno
  • Tschechische Republik
  • Ansprechpartner:
  • Mag. Pavel Mašarák
E-Mail:
Tel.:+420 542 211 454
Mobil:+420 605 803 327
Über uns | Impressum

Übersetzungen Tschechisch / Deutsch | Erstellung und Verwaltung von Wörterbüchern

Das richtige Übertragen von Fachtermini ist ein wichtiger Grundpfeiler für eine gute Übersetzung. Wir schenken daher dem sorgfältigen Überprüfen der Terminologie und der Erstellung von terminologischen Datenbanken besondere Aufmerksamkeit.

Benötigen Sie ein eigenes Wörterbuch?

Herkömmliche Wörterbücher, wie sie im Buchhandel erhältlich sind, genügen den Bedürfnissen einer auf eine bestimmte Fachrichtung spezialisierten Firma kaum jemals. Zusammen mit der Übersetzung können Sie daher bei uns die Erstellung eines Firmen- bzw. projektbezogenen deutsch-tschechischen und/oder tschechisch-deutschen Wörterbuches in Auftrag geben. Direkt während des Übersetzens werden wir in diesem Fall wichtige Fachtermini in Ihre eigene Begriffsdatenbank eintragen, die wir Ihnen danach zusammen mit der Übersetzung zur Verfügung stellen. Im Falle einer fortdauernden Zusammenarbeit werden wir die Datenbank natürlich regelmäßig aktualisieren.

CZAU.NET Term – Anfangsbuchstabe L

Unser eigenes tschechisch-deutsches und deutsch-tschechisches Wörterbuch mit dem Namen CZAU.NET Term enthält Tausende von Wörtern und Wortfolgen aus der tagtäglichen Übersetzungspraxis. Im Folgenden führen wir nur einige Beispiele an – das komplette Wörterbuch ist nur unseren Mitarbeitern zugänglich.

Deutsch-Tschechisch: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tschechisch-Deutsch: A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ladegabel, dienakládací vidlice
Ladeliste, dienákladový list
Ladeluftplnicí vzduch
Ladeluftkühlerchladič plnicího vzduchu
Ladeluftkühlerchladič plnicího vzduchu
Ladeluftkühlerchladič plnicího vzduchu
Ladeluftkühlungchlazení plnicího vzduchu
Ladepumpe, dieplnicí čerpadlo
Lage des Baus, dieumístění stavby
Lagebericht, dervýroční zpráva
Lagertemperaturskladovací teplota
Lamellenhut, derlamelový hřib
Lamellentauscherlamelový výměník
laminarlaminární
laminare Strömunglaminární proudění
Länderkatalog, derkatalog zemí
Landes-Unterkämmererzemský podkomoří
landesfürstliche Grundherrschaftzeměpanské zboží
landesherrliche Güterzeměpanské statky
Landgraffthumb, daslandkrabství
lang anhaltender Beifalldlouho trvající potlesk
Längenausdehnung, diedélková roztažnost
längenbezogene Massen, Pl.hmotnosti na jednotku délky
Langläuferběžkař
Langlebigkeit des Kollektors, dieživotnost kolektoru
längsgeschweißtpodélně svařovaný
längsseitig Nut/Federausbildung, querseitig stumpfe Ausbildungna podélné straně s pero-drážkou, na příčné straně rovný řez
Langwellenstrahlungdlouhovlnné záření
langwierigzdlouhavý
Lärchemodřín
lärmarmes Sägeblattodhlučněný pilový kotouč
Lastaufnahmeeinrichtung, dieuchopovací prostředky
Lastaufnahmemittel, Pl.manipulační prostředky
Lastbühne, dietransportní plošina
Lastprofilzátěžový profil
Lasttrennschaltervýkonový odpínač
lastverteilendroznášející zatížení
latente Steuerodložená daň
Latschekleč
Laufbrücke, dielešeňová lávka
Lausitzer NeißeLužická Nisa
Layer, der [angl.]vrstva
lebende Sprachen, Pl.živé jazyky
Lebensmittelkartepotravinový lístek
Lebensmittelkartenpotravinové lístky
Lebensmutchuť do života
Lebensraumpřírodní stanoviště
Lebenswegživotní dráha
Lecksuchspraysprej na zjišťování netěsností
Leerlaufspannungnapětí naprázdno
Leerliste, dieprázdná soupiska
Lehnsleuteleníci
Lehnsmannleník
lehrausbildender Betriebučňovské zařízení
Lehrberuf, deručební obor
Lehrstelleučební místo
Leiharbeitnehmerdočasně přidělený zaměstnanec
leicht flüchtigmírně těkavý
Leichtbauwand, dielehká stavební stěna
Leinöl, daslněný olej
leistensplnit závazek
Leistenbruchtříselná kýla
Leistungsaufnahmepříkon
Leistungsaufnahme, diepříkon
Leistungsbestimmungsrechtprávo [dlužníka] určit, který závazek plní
Leistungsmessung, dieměření výkonu
Leistungsteilvýkonová část
Leistungsverhältnissoučinitel výkonu
Leiternverlängerungprodložení žebříku
Leitungslänge, diedélka vedení
Leitungsverlust, derztráta vedení
Lerninhaltučivo
letzter Einlassposlední vstup
letztlichv konečném důsledku
Leuchtschild, dasfotoluminiscenční značka
LexenLíšnice
Lieferverbindlichkeiten, Pl.obchodní závazky
lichtechtstálobarevný
lichter Durchmessersvětlost [např. hadice]
Lichtraumprofil, dasprůjezdný profil
Lichtschacht, dersvětlík
Lichttaster, dersvětelný snímač
Lichttasterteilungrozteč světelných snímačů
linearer Wärmeverlustkoeffizientlineární součinitel tepelné ztráty
links denkender Schriftstellerlevicově smýšlející spisovatel
Linksausführung, dielevostranné provedení
LinksbündigZarovnat doleva
Linksroller, derlevotočivá roleta
Listbox, dieroletkové menu
Listenpreis, derkatalogová cena
literarisches Meisterwerkmistrovské literární dílo
Live-Schaltungspuštění naostro
Lizenzierungzískání licence
LKF-Systemsystém DRG
Lohn- und Gehaltsabrechnung, diemzdové účetnictví
Lohn, dermzda [dělníka]
Lohnabzugsteuer, diesrážková daň
Lohnsteuer, diedaň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
Lohnsteuereinbehaltodvod záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Lochziegel, derdutinová cihla
lose verlegtvolně vedený, volně ložený
lose verlegte Stromleitungen, Pl.volně vedené elektrické rozvody
lösemittelhaltige Produkte, Pl.výrobky s obsahem rozpouštědel
Löschanlage, diehasicí zařízení
Löscharbeiten, Pl.hasební práce
Löschgerät, das; Feuerlöscher, derhasicí přístroj
Löschwasserversorgung, diezásobování vodou pro hašení požáru
Löschwasserversorgungsanlage, diezařízení pro zásobování požární vodou
Lösungskonzept, daskoncepce řešení
Lösungswärmerozpouštěcí teplo
Löwe mit Doppelschwanz, derdvojocasý lev
Luftbefeuchtungsanlagezvlhčovač
Luftfiltervzduchové filtry
Luftleistung, dievýkon ventilační jednotky
lufttechnische Rohrleitungen, Pl.VZT potrubí, vzduchotechnická potrubí
lufttechnisches Wärmerückgewinnungsgerätrekuperační vzduchotechnická jednotka
Lüftungsmodul, dasventilační modul
Luftvorwärmungpředehřev vzduchu
Luftwegdrucktlak v dýchacích cestách
Luxemburger Deklaration zur PatientensicherheitLucemburská deklarace k bezpečí pacientů
Luzerne, dievojtěška

Die hier der Öffentlichkeit zugängliche Version von CZAU.NET Term umfasst zurzeit 3518 Einträge, welche aus der Übersetzungspraxis hervorgegangen sind. Die Datenbank erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Der Grundwortschatz ist nicht enthalten. Vielleicht finden Sie hier jedoch die Übersetzung eines Fachausdrucks oder einer Redewendung, die Sie in anderen Wörterbüchern vergebens suchen würden.

Haben Sie einen Fehler gefunden? Benachrichtigen Sie uns bitte per E-Mail: info@czau.net.