ÜBERSETZUNGSBÜRO FÜR TSCHECHISCH UND DEUTSCH

CZAU.NET
  • Jakubská 1
  • CZ-602 00 Brno
  • Tschechische Republik
  • Ansprechpartner:
  • Mag. Pavel Mašarák
E-Mail:
Tel.:+420 542 211 454
Mobil:+420 605 803 327
Über uns | Impressum

Übersetzungen Tschechisch / Deutsch | Erstellung und Verwaltung von Wörterbüchern

Das richtige Übertragen von Fachtermini ist ein wichtiger Grundpfeiler für eine gute Übersetzung. Wir schenken daher dem sorgfältigen Überprüfen der Terminologie und der Erstellung von terminologischen Datenbanken besondere Aufmerksamkeit.

Benötigen Sie ein eigenes Wörterbuch?

Herkömmliche Wörterbücher, wie sie im Buchhandel erhältlich sind, genügen den Bedürfnissen einer auf eine bestimmte Fachrichtung spezialisierten Firma kaum jemals. Zusammen mit der Übersetzung können Sie daher bei uns die Erstellung eines Firmen- bzw. projektbezogenen deutsch-tschechischen und/oder tschechisch-deutschen Wörterbuches in Auftrag geben. Direkt während des Übersetzens werden wir in diesem Fall wichtige Fachtermini in Ihre eigene Begriffsdatenbank eintragen, die wir Ihnen danach zusammen mit der Übersetzung zur Verfügung stellen. Im Falle einer fortdauernden Zusammenarbeit werden wir die Datenbank natürlich regelmäßig aktualisieren.

CZAU.NET Term – Anfangsbuchstabe G

Unser eigenes tschechisch-deutsches und deutsch-tschechisches Wörterbuch mit dem Namen CZAU.NET Term enthält Tausende von Wörtern und Wortfolgen aus der tagtäglichen Übersetzungspraxis. Im Folgenden führen wir nur einige Beispiele an – das komplette Wörterbuch ist nur unseren Mitarbeitern zugänglich.

Deutsch-Tschechisch: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tschechisch-Deutsch: A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

g-Wert, derg-hodnota
GA-Rohre = gusseiserne Abflussrohre = gusseisernen Muffenrohrelitinové kanalizační potrubí, hrdlové (hrdlované) kanalizační trouby
Gabelstaplervysokozdvižný vozík
Gablonz an der NeißeJablonec nad Nisou
Galadinnergalavečeře
Gallium-Arsenidarsenid galia
Galoppcval
Galvanische Trennunggalvanické oddělení
galvanische Trennunggalvanické oddělení
GAMmodul na úpravu plynu
Ganganzeige, diesignalizace chodu
gängig machenuvést do chodu
gängige Praxisběžná praxe
garantierte Förderungsdauergarance doby trvání podpory
Gärrestkonzentratlager, daszásobník koncentrátu fermentačního zbytku
Gärrückstand, derdigestát
Gärtemperatur, diefermentační teplota
Gartengruppezahradní sestava [nábytek: stolek a křesílka]
Gasaufbereitungsmodulmodul na úpravu plynu
Gasauffangsystemsystém odvodu plynů
Gasbeton, derpórobeton
Gasgebläseplynové dmychadlo
Gasgebläseplynové dmychadlo
Gaskühlerchladič plynu
Gasmessfühlerplynové čidlo
Gasmotorenölolej pro plynové motory
Gasmotorenölolej pro plynové motory
Gasmotorenölolej pro plynové motory
Gasregelstreckeregulační obvod plynu
GassottomotorOttův motor
Gasstellmotorplynový servomotor
Gastronomiebetriebgastronomické zařízení
Gaswarnanlagevýstražné zařízení úniku plynu
geändert durchve znění
Gebäudedämmung, dieizolace budovy
Gebäudeheizung, dievytápění budovy
Gebäudehülleplášť budovy
Gebäudesteuer, diedaň z nemovitostí - daň ze staveb
gebrauchsfertige Lösungroztok připravený k okamžitému použití
Gebrauchsmusteružitný vzor
Geburtshilfeporodnictví
gedrungenpodsaditý
gedrungener Menschpodsaditý člověk
geeichtcejchovaný
Gefahrensymbol, dasvýstražný symbol
GefäßchirurgieCévní chirurgie
Geflügelexkremente, Pl.drůbeží exkrementy
Geflügelmastvýkrm drůbeže
gegen den Uhrzeigersinnproti směru hodinových ručiček
Gegenbuchung, diezaúčtování na souvztažný účet
Gegenkonto, dassouvztažný účet
gegenseitiges Lernenučení se od sebe navzájem
Gegenspindelprotivřeteno
gegrenzte und ortsveränderliche Baustelledočasné a mobilní staveniště
Gehalt, dasmzda
Geheimhaltung, diepovinnost mlčenlivosti
geheimhaltungsbedürftige Informationeninformace podléhající utajení
Gehörschutz, derchrániče sluchu
Gehörschutzstöpsel, dertlumicí zátka [špunt do uší]
geländegängterénní [vozidlo]
Gelbatteriegelová baterie
geleistete Stundeodpracovaná hodina
geleistete Stundenanzahlpočet odpracovaných hodin
gelten entsprechend (für etw.)platit analogicky (pro něco)
gemäß einer gesonderten Rechtsvorschriftpodle zvláštního právního předpisu
Gemeinschaftsverfahrenmechanismus Společenství
genehmigte Kapitalerhöhungzvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva
General Not-Aushlavní nouzový vypínač
Generatorleistungsschaltergenerátorový výkonový vypínač
Genossenschaftsvertragzakládací smlouva družstva
geordnete Vertreibungspořádaný odsun
geothermische Energiegeotermální energie
geothermische Energiegeotermální energie
geothermisches Kraftwerkgeotermální elektrárna
Geradlinigkeitpřímočarost
gerichtliches Ausgleichsverfahrenvyrovnací řízení
Gerichtssachverständigersoudní znalec
Gerichtsstandmísto rozhodující pro určení soudní příslušnosti
geringfügiger Betragzanedbatelná částka
gerngesehener Gastvítaný host
Gersteječmen
geruchsmildmírně aromatický
Gerüstrohrlešeňová trubka
Gesamtprokura, diekolektivní prokura
Gesamtstaat, dercelý, tj. spolkový stát [ve smyslu Bund + země]
Gesamtverschmutzungcelkové znečištění
gesättigte Aktivkohlenasycené aktivní uhlí
Gesellschafterversammlung, dievalná hromada [s.r.o.]
Gesellschaftsspielespolečenské hry
Gesetz Nr. 123/2000 Sb. über medizinische Hilfsmittelzákon č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích
gesetzlicher Vertreterstatutární zástupce
Geschäftsfall, derúčetní případ
geschachter Adleršachovaná orlice
Geschiedenenunterhaltvýživné rozvedeného manžela
Geschützdonnerdunění děl
Geschwindigkeitsstuferychlostní stupeň
Gesichtsschutzschild, derochranný obličejový štít
Gesimsankerkotva pro římsové bednění
Gesundheissystemsystém zdravotní péče
gesundheitliche UnbedenklicheitZdravotní
gesundheitliche Unbedenklichkeit und Umweltunbedenklichkeitzdravotní a ekologická nezávadnost
Gesundheits- und Krankenpflegegesetzspolkový zákon o zdravotní a ošetřovatelské péči
Gesundheitsrechtezdravotnické právo
Gesundheitsstatuszdravotní stav obyvatelstva
Gesundheitssystemzdravotnický systém
gesundheitstechnische Anlagen, Pl.zdravotně technické instalace
Gesundheitstouristik, dieozdravná turistika
Gewerbe betreibenvykonávat podnikatelskou činnost
gewerblicher Herstellerprůmyslový výrobce
Gewindeschneidmaschine, diezávitovací stroj
Gewinnausschüttung, dievýplata podílu na zisku
Gewinnspielvýherní soutěž
Gewissenszwangkonflikt svědomí
Giebelwand, dieštítová stěna
Ginsterkručinka
gipshaltige Spachtelmassesádrový tmel
Gipskartonplattesádrokarton
Gitterfaktormřížkový parametr
Gleichbehandlungsbeauftragte, derpověřenec pro rovné zacházení
Gleichbehandlungsbeauftragte, diepověřenkyně pro rovné zacházení
Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern, dierovnost pohlaví
Gleiches gilt für den Fall, dass ...Totéž platí i v případě, že ...
Gleichraumprozessizochorický proces
Gleichspannungswandlerstejnosměrný měnič
Globalstrahlungglobální sluneční záření
Globalstrahlung, dieglobální záření
Glück auf!Zdařbůh!
Glühtopf, deržíhací hrnec
Glykolkonzentration, diekoncentrace glykolu
Gneisrula
Gneisrula
Granitžula
Granitžula
Grassilage, dietravní siláž
Grenzgängerpřeshraniční pracovník
Grenzgröße des Brandabschnitts, diemezní velikost požárního úseku
Grenzlandromanhraničářský román
Grenzsicherungszonepohraniční pásmo
Grenzstrecke der Marchhraniční úsek Moravy
Grenztemperatur, diemezní teplota
Griffhöhe 1500 mm, dierukojeť ve výšce 1500 mm
Großer Gott wir loben DichBože, tebe chválíme
größergleichvyšší nebo rovna
Großschadenseregnishromadné neštěstí
Großschadensereignishromadné neštěstí
größter erlaubter Indexnejvyšší dovolený index
grubengasdůlní plyn
Grundanzeigevýchozí obrazovka
Grundbesitz, derpozemkové vlastnictví
Grunderwerbsteuer, diedaň z převodu nemovitosti
Grundherr, dervrchnost
grundherrliche Rentefeudální renta
Grundherrschaft, diezboží [državy vrchnosti ve středověku a novověku]
grundherrschaftliche Eigenwirtschafthospodaření ve vlastní vrchnostenské režii
Grundierung, diezákladní úprava povrchu, základní vrstva
Grundsteuer, diedaň z nemovitostí
Grundstücksteuer, diedaň z nemovitostí - daň z pozemků
Gründungsmitgliedzakládající člen
grundwasserführende Schichtvrstva obsahující podzemní vodu
Grundwassersondevrt pro tepelné čerpadlo země-voda
Gruppenpraxensdružené lékařské praxe
GUI, das [angl.]grafické uživatelské rozhraní
Gülte, dieobrok
Gummilippendichtung, diepryžové manžetové těsnění
Gurtkern, der [Fördergurt]kostra [dopravní pás]
Gurtspannhinweise, Pl.pokyny ohledně napínání pásu
Gynäkologie und Geburtshilfegynekologie a porodnictví

Die hier der Öffentlichkeit zugängliche Version von CZAU.NET Term umfasst zurzeit 3518 Einträge, welche aus der Übersetzungspraxis hervorgegangen sind. Die Datenbank erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Der Grundwortschatz ist nicht enthalten. Vielleicht finden Sie hier jedoch die Übersetzung eines Fachausdrucks oder einer Redewendung, die Sie in anderen Wörterbüchern vergebens suchen würden.

Haben Sie einen Fehler gefunden? Benachrichtigen Sie uns bitte per E-Mail: info@czau.net.