ÜBERSETZUNGSBÜRO FÜR TSCHECHISCH UND DEUTSCH

CZAU.NET
  • Jakubská 1
  • CZ-602 00 Brno
  • Tschechische Republik
  • Ansprechpartner:
  • Mag. Pavel Mašarák
E-Mail:
Tel.:+420 542 211 454
Mobil:+420 605 803 327
Über uns | Impressum

Übersetzungen Tschechisch / Deutsch | Erstellung und Verwaltung von Wörterbüchern

Das richtige Übertragen von Fachtermini ist ein wichtiger Grundpfeiler für eine gute Übersetzung. Wir schenken daher dem sorgfältigen Überprüfen der Terminologie und der Erstellung von terminologischen Datenbanken besondere Aufmerksamkeit.

Benötigen Sie ein eigenes Wörterbuch?

Herkömmliche Wörterbücher, wie sie im Buchhandel erhältlich sind, genügen den Bedürfnissen einer auf eine bestimmte Fachrichtung spezialisierten Firma kaum jemals. Zusammen mit der Übersetzung können Sie daher bei uns die Erstellung eines Firmen- bzw. projektbezogenen deutsch-tschechischen und/oder tschechisch-deutschen Wörterbuches in Auftrag geben. Direkt während des Übersetzens werden wir in diesem Fall wichtige Fachtermini in Ihre eigene Begriffsdatenbank eintragen, die wir Ihnen danach zusammen mit der Übersetzung zur Verfügung stellen. Im Falle einer fortdauernden Zusammenarbeit werden wir die Datenbank natürlich regelmäßig aktualisieren.

CZAU.NET Term – Anfangsbuchstabe B

Unser eigenes tschechisch-deutsches und deutsch-tschechisches Wörterbuch mit dem Namen CZAU.NET Term enthält Tausende von Wörtern und Wortfolgen aus der tagtäglichen Übersetzungspraxis. Im Folgenden führen wir nur einige Beispiele an – das komplette Wörterbuch ist nur unseren Mitarbeitern zugänglich.

Deutsch-Tschechisch: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tschechisch-Deutsch: A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Backend, das [angl.]administrátorské rozhraní
Backenhubzdvih upínací čelisti
Bäckereiabfall, derpekařský odpad
Backup, der [angl.]data ze zálohy
bahnbrechendprůlomový
Bahnhofsvorsteherpřednosta stanice
Bakterienfilterantibakteriální filtr
bald Oberwasser habendostat se brzy z nejhoršího
Balken, derpás
Bandförderer, derpásový dopravník
Bankauszug, derbankovní výpis
Bankomat-Kasseplatební terminál (pro platby kartou)
Bankverbingung, diebankovní spojení
bargeldlosbezhotovostně
Bariumhydroxid, dashydroxid barnatý
Bariumchlorid, daschlorid barnatý
Bariumnitrat, dasdusičnan barnatý
Barschaftveškeré moje peníze
Barthekebarový pult
Barwertmethodemetoda čisté současné hodnoty
Batterie-Anschlussbateriový konektor
batteriegesichertzálohovaný baterií
bauartbedingtpodmíněný typem konstrukce
Baugrund, derzákladová půda
Bauherr, derstavebník, investor, stavitel
Baujournal, dasstavební deník
Baukastenprinzipstavebnicový princip
Baukaufmann, derzásobovač [stavby]
Baukostenplan, derpoložkový rozpočet
Baukreissäge, diestavební kotoučová pila
Baumaßnahmen, Pl.stavební úpravy
Baustoffklasse, dietřída reakce na oheň
Baustromverteiler, derstaveništní rozvaděč
Baustufe, dievýškové pásmo (VP)
Bausubstanzstavební fond
Bauumsetzung, dierealizace stavby
Bauveränderung vor der Fertigstellung, diezměna stavby před dokončením
Bauveränderung, diezměna stavby
Bauwinde, diestavební vrátek
Bauzaun, derstaveništní oplocení
Bauzeit, diedoba výstavby
Bayerischer VerdienstordenBavorský řád za zásluhy
Beanspruchung durch Feuer von außen, dienamáhání ohněm zvenku
Bearbeiten eines Projektes, daspráce na projektu
Bearbeiter der Brandschutzlösung, derzpracovatel požárně bezpečnostního řešení
Bearbeiter der Dokumentation, derzpracovatel dokumentace
Beatmungumělá plicní ventilace
Beatmungskreislauf des Patientendýchací okruh pacienta
Beatmungsratefrekvence dýchání
Beatmungsschlauchdýchací hadice
Beatmungssystemdýchací okruh
Beatmungstascheanestetický zásobní vak
Bedienteil im Wohnraum, derpokojový ovládací panel
Bedienungseinrichtungen der Energiequellen, Pl.ovládací zařízení energií
bedingtjen v omezené míře
bedingte Kapitalerhöhungpodmíněné zvýšení základního kapitálu
Bedürfnis verspürencítit potřebu
Befähigungsnachweis, derdoklad o profesní způsobilosti
Befall mit Pilzennapadení plísněmi
befestigte Flächezpevněná plocha
Befestigungstechnik, dieupevňovací technika
Befragungdotazníkové šetření
Befülldeckel für Aktivkohlekryt plnicího otvoru pro aktivní uhlí
Befüllnippel, derplnicí ventil
Befüllpunkt, derplnicí bod
begriffstützignatvrdlý
Begrüßungsaperitifaperitiv na uvítanou
Begutachtungsmedizinposudkové lékařství
Behaglichkeitsfeldrozmezí tepelné pohody
Behälterdrehung, dieotáčení zásobníku
Behandlungspfadeklinická vodítka
Behandlungsstandardsstandardy zdravotní péče
beheizte Wohnflächevytápěná obytná plocha
behelfsmäßigprovizorně
bei der Annahmeza předpokladu
bei einem einzigen Fischzugna jeden zátah (při rybolovu)
Beiblatt, daspříloha [formuláře apod.]
Beispielprojekt, dasukázkový projekt
bekanntlichjak známo
bekräftigtpřisvědčil
BEL-ZEIT (Belastungszeit), diedoba zatížení
Bemerkungen zum Projekt, Pl.poznámky k projektu
Bemessungsgrundlage, dievyměřovací základ
bemüht sich Im Rahmen des Zumutbarenvynakládá maximální možné úsilí
benetzter Teilsmáčený díl
Bentonitbentonit
Benutzerdaten, Pl.uživatelské údaje
Benutzerfreundlichkeituživatelská přívětivost
Benutzerkonzept, dasuživatelská koncepce
Benutzerschlüssel, deruživatelský klíč
Benutzerstufe, dieuživatelský stupeň
Beratungsstelleporadna
Berechtigungsstatus, der; Berechtigungsstufe, diepřístupová práva
Bereitschaftsverlusteztráty provozní připraveností
Bergmeister, derhormistr
Bergregal, dashorní regál
Bergsegen, derrudné požehnání
Bergwesen, dasdolování [v souvislosti s horním regálem]
Bergzeitfahrenhorská časovka
Berichtsjahrvykazované období
Berichtsperiodemonitorovací období
Bernsteinsäure, diekyselina jantarová
berücksichtigungswürdighodný zvláštního zřetele
Beruf oder Beschäftigungpovolání nebo zaměstnání
berufliche Zuverlässigkeitprofesní způsobilost
berufsausübende ÄrztInnenpraktikující lékaři
Berufsberechtigte, derosoba oprávněná k výkonu povolání
Beschauarzt, derlékař provádějící ohledání mrtvého
Beschichtungsmaterialnátěrový materiál
Beschleunigerurychlovač
Beschwerdegericht, dasstížnostní soud
Besitz mehrenrozšiřovat majetek
besondere Vorkommnissemimořádné události
besonderes Verhandlungsgremiumvyjednávací výbor
bestätigtpřisvědčil
Bestätigungsvermerk eingeschränktvýrok s výhradou
Bestätigungsvermerk, dervýrok [auditora ve zprávě o auditu]
besteuern
versteuern
zdanit
Betäubungsmittelomamná látka
Beteiligtezainteresované osoby
Beteilugungsvereinbarung, diedohoda o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců
Betrieb, derorganizační složka podniku společnosti
Betriebs-Spionage, dieprůmyslová špionáž
betriebsgewöhnliche Nutzungsdauerobvyklá doba užívání
Betriebshaftpflichtversicherung, diepovinné pojištění odpovědnosti
Betriebsrat, derpodniková odborová rada
Betriebsrat, derodborová rada
Betriebsstoffeprovozní látky
Betriebsstundeprovozní hodina
Betriebssystemoperační systém
Betriebssystem, dasoperační systém
betriebswarmzahřátý na provozní teplotu
betriebswirtschaftliche Auswertungen (BWA)reporting
Betstuhlklekátko
Bettenzahlpočet lůžek
Beurkundung des Todes, diezápis úmrtí
Bevölkerungspolikpopulační politika
bevorstehendnadcházející
Bewehrungsplan, dervýkres výztuže
Beweislastdůkazní břemeno
bewerteter Schallabsorptionsgradvážený činitel zvukové pohltivosti
Bewertung der technischen Einrichtungen im Bau, diezhodnocení technických zařízení stavby
Bewertungskriterium, dashodnotící kritérium
bezahltes Mitglied der Gesellschaftplatný člen společnosti
bezeichnend, kennzeichnendpříznačný
bezogen auf Meilensteinevzhledem k milníkům
Bezug von Elterngeldpobírání rodičovského příspěvku
Bezug von Warmwasser, derodběr teplé vody
BFE = Bundesamt für EnergieSpolkový energetický úřad
BGF = Brutto-Grundflächehrubá plocha
BHKWkogenerační jednotka
Biegeradius, derpoloměr ohybu
Bilanzierung einer Forderungvykázání pohledávky v rozvaze
Bilanzkonto, dasrozvahový účet
Bildideenámět snímku
Bildungsnachweisdoklad o vzdělání
binationale Heiratbinacionální sňatek
binnenstaatlicher Siedlungspolitikvnitrostátní sídelní politika
Biodieselbionafta
Bioethanolkvasný líh
Biogasbioplyn
Biogasfackel, diebezpečnostní fléra
Biogasverbrennungspalování bioplynu
Biogasverbrennungspalování bioplynu
biogenní pohonné hmotybiogene Kraftstoffe
biologische Baumwollebiobavlna
biologische Kraftstoffebiologická paliva
biologischer Brennstoffbiologické palivo
Birkebříza
Blaugel, dassilikagel
Blechkanister, derplechový kanystr
Bleiacetat, dasoctan olovnatý
Blende, dieclona
Blindstecker-Buchse, diezaslepovací vidlice
Blindverschluss, derzáslepka
Blitzschutzanlage, diehromosvod
Blockbuster, der [angl.]trhák [film, kasovní trhák]
Blutabnahmeodběr krve
Blutproduktekrevní produkty
Blutzollkrvavá daň
Bockgerüst, daskozové lešení
bod zápaluZündzeitpunkt
Bodenaushubdeponie, dieskládka výkopové zeminy
bodenmechanischpůdně mechanický
Bodenräumepůdní prostory
Böhmisch TrübauČeská Třebová
Böhmisch-TrübauČeská Třebová
Bohrdurchmesservrtný průměr
Bohrfutter, dassklíčidlo
Bohrgestell, dasvrtací stojan
Bombergeschwaderbombardovací svazy
Borax, der [rak.: das]borax
Borsäure, diekyselina boritá
Brandabschnitt, derpožární úsek
Brandausbruch, dervznik požáru
Brandausbruchstelle, diemísto vzniku požáru
Brandermittlung, dievyšetření příčiny požáru
Brandgrab, dasžárový hrob
Brandlastberechnung, dievýpočet požárního zatížení
Brandmeldeanlage, diepožární signalizace
brandneuzbrusu nový
brandneue Kollektionzbrusu nová kolekce
Brandschutzabschluss, derpožární uzávěr
Brandschutzabschlüsse der Öffnungen, Pl.požární uzávěry otvorů
Brandschutzbeauftragte, dervedoucí požární hlídky
Brandschutzdecke, diepožární strop
Brandschutzeinrichtung, diepožárně bezpečnostní zařízení
Brandschutzeinrichtung, die
Brandschutzeinrichtungen und Brandschutzgeräte, Pl.
zařízení pro protipožární zásah
Brandschutzkitt, derpožární tmel
Brandschutzklappe, diepožární klapka
Brandschutzklasse, dietřída reakce na oheň
Brandschutzlösung, diepožárně bezpečnostní řešení
Brandschutzmanschetteprotipožární manžeta
Brandschutzmaßnahme, diepožárně bezpečnostní opatření
Brandschutzmaßnahmen, Pl.protipožární opatření
Brandschutzstreifen, derpožární pás
Brandschutzstufe einzelner Brandabschnitte, diestupeň požární bezpečnosti požárních úseků
Brandschutzstufe, diestupeň požární bezpečnosti
Brandschutzwand, diepožární stěna
Brandsicherheit, diepožární bezpečnost
Brandsperre, diepožární předěl
Brandtrennkonstruktion, diepožárně dělicí konstrukce
Brandverhalten, dasreakce na oheň
Brandwiderstand, derpožární odolnost
Brauchbarkeit des Produktespoužitelnost výrobku
Brauchwarmwasserbereitung, diepříprava TUV / teplé užitkové vody
Brautkleid, dassvatební šaty
breit angelegtširoce pojatý
Breitengrad des Standorteszeměpisná šířka stanoviště
Breitenkreisrichtungrovnoběžkový směr
Brennerdüse, dietryska hořáku
Brennerstein, derohnivzdorný nástavec hořáku
Brennstoffeinsparung, dieúspora paliva
Brennwertkesselkondenzační kotel
Bromwasserstoffsäure, diekyselina bromovodíková
Bruttostromverbrauchhrubá spotřeba elektřiny
Budgetkürzungenrozpočtové škrty
Bügelsäge, dieoblouková pila
Bühnen-Umsetzgabeltransportní vidlice na plošiny
Bühnenbelagprvek osazení plošiny
Bühnenbild, dasdekorace [pro film]
Bühnenbildner, derstavěč dekorací
Bühnenkonsoleplošinová konzola
Buch, daskniha
Buchebuk
Buchprüfer, derrevizor účtů
Buchrücker, derhřbetovačka
Bundesdatenschutzgesetz [Österreich]Spolkový zákon o ochraně osobních údajů [Rakousko]
Bundeskriminalamt, dasSpolkový kriminální úřad
Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und KriegsgeschädigteSpolkové ministerstvo vyhnanců, uprchlíků a válečných poškozenců
Buntmetallbarevný kov
Buntmetallebarevné kovy
Bürgerschuleměšťanka
Bürokauffrau, dieobchodní referentka
Büroraum, derkancelář
bürstsaugenvysávání kartáčovým vysavačem
Bus-Anschlüssesběrnicové konektory
Bus-Steckersběrnicový konektor
Butanal, dasbutanal, butyraldehyd
Buttersäure, diekyselina máselná
Button-Bar, die [angl.]tlačítková lišta
Bypass, der [angl.]by-pass

Die hier der Öffentlichkeit zugängliche Version von CZAU.NET Term umfasst zurzeit 3518 Einträge, welche aus der Übersetzungspraxis hervorgegangen sind. Die Datenbank erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Der Grundwortschatz ist nicht enthalten. Vielleicht finden Sie hier jedoch die Übersetzung eines Fachausdrucks oder einer Redewendung, die Sie in anderen Wörterbüchern vergebens suchen würden.

Haben Sie einen Fehler gefunden? Benachrichtigen Sie uns bitte per E-Mail: info@czau.net.