ÜBERSETZUNGSBÜRO FÜR TSCHECHISCH UND DEUTSCH

CZAU.NET
  • Jakubská 1
  • CZ-602 00 Brno
  • Tschechische Republik
  • Ansprechpartner:
  • Mag. Pavel Mašarák
E-Mail:
Tel.:+420 542 211 454
Mobil:+420 605 803 327
Über uns | Impressum

Übersetzungen Tschechisch / Deutsch | Erstellung und Verwaltung von Wörterbüchern

Das richtige Übertragen von Fachtermini ist ein wichtiger Grundpfeiler für eine gute Übersetzung. Wir schenken daher dem sorgfältigen Überprüfen der Terminologie und der Erstellung von terminologischen Datenbanken besondere Aufmerksamkeit.

Benötigen Sie ein eigenes Wörterbuch?

Herkömmliche Wörterbücher, wie sie im Buchhandel erhältlich sind, genügen den Bedürfnissen einer auf eine bestimmte Fachrichtung spezialisierten Firma kaum jemals. Zusammen mit der Übersetzung können Sie daher bei uns die Erstellung eines Firmen- bzw. projektbezogenen deutsch-tschechischen und/oder tschechisch-deutschen Wörterbuches in Auftrag geben. Direkt während des Übersetzens werden wir in diesem Fall wichtige Fachtermini in Ihre eigene Begriffsdatenbank eintragen, die wir Ihnen danach zusammen mit der Übersetzung zur Verfügung stellen. Im Falle einer fortdauernden Zusammenarbeit werden wir die Datenbank natürlich regelmäßig aktualisieren.

CZAU.NET Term – Anfangsbuchstabe V

Unser eigenes tschechisch-deutsches und deutsch-tschechisches Wörterbuch mit dem Namen CZAU.NET Term enthält Tausende von Wörtern und Wortfolgen aus der tagtäglichen Übersetzungspraxis. Im Folgenden führen wir nur einige Beispiele an – das komplette Wörterbuch ist nur unseren Mitarbeitern zugänglich.

Deutsch-Tschechisch: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tschechisch-Deutsch: A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

v době dennízur Tageszeit
v době dennízur Tageszeit
v době nočnízur Nachtzeit
v dobré vířenach Treu und Glauben
v konečném důsledkuletztlich
v kostceauf einen Blick
v kostceauf einen Blick
v krajním případěim Extremfall
v ojedinělých případechin seltenen Fällen
v originálním baleníoriginalverpackt
v platném zněníin der jeweils gültigen Fassung
v pozdních nočních hodináchzu später Nachtstunde
v pravidelných intervalechin regelmäßigen Abständen
v právním vakuuauf rechtsfreiem Raum
v přijatelné doběinnert nützlicher Frist
v případě pochybnostíim Zweifelsfall
v rozporu s dobrými mravysittenwidrig
v souvislosti s ...im Zuge [+ Genitiv]
v živočišné výroběin der Viehzucht
vačkový hřídelNockenwelle
vahadlo jednotky čerpadlo-tryskaKipphebel der PDE
válcová skořepinaZylinderschale, die
válečekRolle, die
válečková traťRollenbahn, die; Rollenförderer, der
válečková trať poháněná/nepoháněnáRollenförderer/Rollenbahn mit Antrieb/ohne Antrieb
válečková trať unášecíTreibrollenbahn, die
válečkový dopravník se šikmo zabudovanými válečkySchrägrollenförderer, der
válečkový klínRollenkeil, der
válečky pogumované, diskové [dopravníky]Tragrollen gummiert, mit Gummischeiben [Förderanlagen], Pl.
válečky spirálové [dopravníky]Spiralrollen [Förderanlagen], Pl.
válečky strážní [dopravníky]Steuerrollen [Förderanlagen], Pl.
váleční poškozenciKriegsgeschädigte
valná hromada [akciové společnosti]Hauptversammlung, die
valná hromada [s.r.o.]Gesellschafterversammlung, die
valná většinaüberwältigende Mehrheit
vana na kondenzátKondensatwanne, die
vana na kondenzátKondensatwanne
varianty zařízeníAnlagevarianten, Pl.
vartská župaWarthegau
vázací a upínací prostředkyZurrmittel, Pl.
vázací strojSchnürmaschine, die
vazačAnschläger, der
vazební stykačKoppelschütz
vážený činitel zvukové pohltivostibewerteter Schallabsorptionsgrad
včetně DPH beze srážkyrein netto
vdechování jemného prachuEinatmen von Feinstaub
vdechový odporInspirationswiderstand
vdechový průtokEinatmungsströmung
ve dvojím vyhotoveníin zweifacher Ausfertigung
ve prospěchSollbuchung, die
ve zněnígeändert durch
věc výkladuAuslegungssache, die
věcné plněníSachbezug, der
večerní špičkaAbendspitze, die
vedoucí požární hlídkyBrandschutzbeauftragte, der
velkokapacitní paměťMassenspeicher, der
velkoobjemová soupravaJumbo-Zug, der
velkoobjemový návěsJumbo-Sattel, der
věnčitá tepnaHerzkranzgefäß
venkovní bazén, koupalištěFreibad, das
venkovní elektrické vedeníelektrische Freileitung
venkovní použitíAußenanwendung, die
venkovní teplotaAußentemperatur, die
venkovní vzduchAussenluft
ventilační modulLüftungsmodul, das
ventilátor kondenzátoruKondensatorlüfter
verbální výhrůžkyverbale Bedrohung
vertikální vedení teplavertikale Wärmeleitung
vertikální zonace [geol.]vertikale Zonierung
veřejná distribuční síťöffentliches Stromnetz
veřejná elektrická síťEnergieversorgungsnetz
veřejný fond [účelové sdružení majetku]öffentlich-rechtliches Sondervermögen
veškeré moje penízeBarschaft
veterinární péčeveterinärmedizinische Versorgung
větrná elektrárnaWindkraftanlage, die
vícenásobná simulaceMehrfachsimulation, die
Vindická markaWindische Mark
vinný tácTazgeld
vířivý průtokoměrWirbel-Durchflussmesser
vířivý průtokoměrWirbelstrom-Durchflußzähler
vítaný hostgerngesehener Gast
VitorazskoWeitragebiet
vizuální kontrolaSichtkontrolle
vklad k základnímu kapitáluEinlage auf das Stammkapital, die
vládní komisařRegierungskommissar
vlajková loďFlagschiff
vlast je jen jednaHeimat gibt’s nur eine
vlastnosti motoruMotoreigenschaften
vlhkostní zátěžFeuchtelast
vnější a vnitřní odběrní místoäußere und innere Abnahmestelle, die
vnější odběrní místo vodyäußere Wasserabnahmestelle
vnější zásahová cestaäußerer Einsatzweg
vnější zeďAußenmauer, die
vnitrostátní sídelní politikabinnenstaatlicher Siedlungspolitik
vnitrounijní obchod se zbožíminnergemeinschaftlicher Warenhandel
vnitřní elektrické přídavné topeníinnenliegende elektrische Zusatzheizung
vnitřní komunikaceinnere Wege, Pl.
vnitřní odběrní místo vodyinnere Wasserabnahmestelle
vnitřní průměrInnendurchmesser, der
vnitřní zásahová cestainnerer Einsatzweg
vnitřní zdroj teplainterne Wärmequelle
vnitřní zeďinnenliegende Mauer
vodní cejchHamm
vodní hasicí přístrojWasserlöscher, der
vodní rázWasserschlag, der
vodočetPegel
vodonosná vrstvawasserführende Ebene
vodovodní baterieMischbatterie
vojenská správaHeeresverwaltung
vojenské cvičeníTruppenübung
vojtěškaLuzerne, die
volán k odpovědnostizur Rechenschaft gezogen
volat k odpovědnostizur Rechenschaft ziehen
volba lékařeArztwahl
volby do zastupitelstev krajůWahlen in die Kreisvertretungen
volební koloWahlgang, der
volební řádWahlordnung
Volná místaStellenangebote
volné pracovní místovakante Stelle
volné prostranstvíFreigelände, das
volně vedené elektrické rozvodylose verlegte Stromleitungen, Pl.
volně vedený, volně loženýlose verlegt
volnoběhStandgas, das
volnost v jednáníHandlungsfreiheit
volný pohyb služebder freie Verkehr von Dienstleistungen
voršoufWorfschaufel
vozík na přepravkyTablar
vozový zvedákWagenheber, der
vratná hřídelUmlenkwelle
vražda ze ctiEhrenmord
vrbaWeide
vrchnoporučenské povoleníobervormudschaftliche Bewilligung
vrchnostGrundherr, der
vrchnostenské právoHerrschaftsrecht, das
vrstvaLayer, der [angl.]
vrstva obsahující podzemní vodugrundwasserführende Schicht
vrstvový zásobníkSchichtenspeicher
vrt pro tepelné čerpadlo země-vodaGrundwassersonde
vrtací stojanBohrgestell, das
vrtný průměrBohrdurchmesser
vrtulová míchací metlaDoppelscheibenrührer
vrut [do dřeva]Holzschraube
vrutošroubStockschraube
vřetenový nástavekSpindelaufsatz
vstřikovací jednotkaEinspritzanlage
vstřikovací jednotkaEinspritzanlage
vstřikovačZündstrahler
vstupní grafické uživatelské rozhraníEinstiegs-GUI, das [angl.]
vstupní materiálEinsatzmaterial, das
vstupní materiályInputstoffe, Pl.
vstupní palivový filtrKraftstoff-Vorfilter
vstupní poleEingabefeld
vstupní veličinaEingangsgröße, die
vstupní zásobní nádržVorlagebunker, der
vstupy a vjezdyZugänge und Zufahrten
vstupy řízeníEingänge Steuerung, Pl.
Všechna práva vyhrazena.Alle Rechte vorbehalten.
Všeobecné dodací podmínkyAllgemeine Lieferbedingungen
všeobecné informaceallgemein
výběrAuszug, der
výběrčí tácuTazeinnehmer
vybičovaný [např. nacionalismus]aufgepeitscht
výbor zaměstnanců evropské společnostiSE-Betriebsrat, der
vydané fakturyAusgangsrechnungen, Pl.
výdechová fázeAusatmungsphase
výdechová rychlostAusatmungsrate
výdechový odporExpirationswiderstand
výdechový průtokAusatmungsströmung
výdejní skladAbhollager
vyhazovačAuswerfer, der
výherní soutěžGewinnspiel
vyhlásit poplachAlarm auslösen
Vyhláška nezískala v parlamentu většinu.Die Verordnung hat im Parlament keine Mehrheit gefunden.
Vyhláška o bezpečnosti strojních zařízeníMaschinen-Sicherheitsverordnung MSV, die
vyhnívací věžFaulturm, der
výhrada vlastnictvíEigentumsvorbehalt
vyhrazená požárně bezpečnostní zařízenívorbehaltene Brandschutzeinrichtungen, Pl.
výhřevnostHeizwert
výhybkaRollerswitch, der [angl.]
východní EvropaOsteuropa, das
východozápadní polohaOst-West-Lage, die
výchozí obrazovkaGrundanzeige
vyjádření nebezpečných vlastností látekAussage zu gefährlichen Stoffen
vyjednávací výborbesonderes Verhandlungsgremium
výjezdové stanovištěEinsatzstelle
výkaz činnostiTätigkeitsnachweis
výkaz výměrMengenermittlung, die
vykázání pohledávky v rozvazeBilanzierung einer Forderung
vykázat závazky v rozvazeVerbindlichkeiten bilanzieren
vykázat ztrátuVerlust verzeichnen
vykazované obdobíBerichtsjahr
výkladová částDarstellungsteil
výkon ventilační jednotkyLuftleistung, die
vykonávat podnikatelskou činnostGewerbe betreiben
výkonová částLeistungsteil
výkonový odpínačLasttrennschalter
výkres výztužeBewehrungsplan, der
výkrm drůbežeGeflügelmast
výkupAnkauf
výkup havarovaných vozidelAnkauf von Unfallfahrzeugen
výkupní cenaAnkaufspreis
výkupní cena prouduEinspeisegebühr
výkupní tarif (feed-in tarif)Einspeisetarif, der
výkyvný závěsZugpendel
výměna filtruFilterwechsel
výměna olejeÖlwechsel
výměník teplaHitze
výměník vlhkostiFeuchtigkeitsumwandler
výměnná praxeAustauschpraktikum
vyměření daněSteuerfestsetzung, die
vyměřovací základBemessungsgrundlage, die
vymezení tématuThemenumfassung
vynakládá maximální možné úsilíbemüht sich Im Rahmen des Zumutbaren
výnosnýeinträglich
výnosová metodaErtragswertmethode
výpalky z pálenic, lihovarské výpalkySchlempe von Brennereien, die
výparníkVerdampfer
výparníkVerdampfer
vyplaceně do domufrei Haus
výplata podílu na ziskuGewinnausschüttung, die
vyplatit [zisk]ausschütten
výplatní termínZahlungstermin
výplatním mistremZahlmeister
výplň otvorůFüllstoff der Öffnungen, der
výpočet požárního zatíženíBrandlastberechnung, die
výpočetní tomografieComputertomografie
výpočetní tomografie [nesprávně: počítačová t.]CT = Computertomographie
výpočetní uzelRechenknoten
vypočíst si daňSteuer bemessen / berechnen
výpočtové požární zatíženírechnerische Brandbelastung
výpočtové zatíženíVersagenlast, die
výpočtový objemRechenvolumen
vypouštěný vzduchFortluft
výpovědi navrátilcůHeimkehreraussagen
výrazné posílení korunystarker Anstieg der tschechischen Krone
výrobky s obsahem rozpouštědellösemittelhaltige Produkte, Pl.
výrobna [el. proudu]Stromerzeugungsstelle
výrobní nastaveníWerkseinstellungen
výrobní nastaveníWerks­einstellung
výrobní nastaveníWerksein­stellung
výroční zprávaLagebericht, der
výrok [auditora ve zprávě o auditu]Bestätigungsvermerk, der
výrok bez výhraduneingeschränkter Bestätigungsvermerk
výrok s výhradouBestätigungsvermerk eingeschränkt
výrok, výroková část [rozsudku]Dispositiv, das; Rechtsspruch, der
vyrovnací jednáníZwangsausgleichstagsatzung, die
vyrovnací řízenígerichtliches Ausgleichsverfahren
vyrovnací řízeníAusgleichsverfahren, das
vyrovnávací zásobníkPufferspeicher
výsadní postaveníherausragende Stellung
vysávání kartáčovým vysavačembürstsaugen
výsečStichkappe
výsledek průzkumu [geologie]Untersuchungsergebnis, das
výsledek simulaceSimulationsresultat, das
výsledkový účetErfolgskonto, das
výsledky projektů, variant a prvkůProjekt-, Varianten- und Element-Resultate, Pl.
výsledky vyhledáváníSuchergebnisse
výsledný souborresultierendes File [angl.]
vysokoteplotní mazivoHochtemperaturschmierstoff
vysokozdvižný vozíkGabelstapler
vysoký tarifHochtarif
vysoký tarifHochstromtarif
vysoušedloTrockenmittel, das
výstavní panelAusstellungstafel, die
výstražné zařízení úniku plynuGaswarnanlage
výstražný symbolGefahrensymbol, das
výstup přídavného topeníRücklauf der Zusatzheizung, der
výstupní veličinaAusgangsgröße, die
výstupní vzduchový ventilAbluftventil, das
vysušeníEntfeuchtung, die
výsuvný žebříkSchiebeleiter, die
vyšetření příčiny požáruBrandermittlung, die
výškové pásmo (VP)Baustufe, die
výškově stavitelné nohyin der Höhe einstellbare Füße
výškově stavitelné nožkyStellfüße, Pl.
vyšší nebo rovnagrößergleich
vyšší odborná školaFachoberschule
vyšší školaOberschule
vytáhnout klíčky ze zapalováníZündschlüssel abziehen
výtahová kabinaFahrkorb des Aufzuges
výtahová šachtaAufzugsschacht, der
vytápěná obytná plochabeheizte Wohnfläche
vytápění budovyGebäudeheizung, die
vytápění místnostíRaumheizung, die
vytěžit ze situace to nejlepšídas Beste aus der Situation machen
výtokový ventilAuslaufventil
vytrhávání jednotlivostí z kontextuHerausreißen von Einzelheiten aus dem Kontext
výtvarná výchovaKunsterziehung
vytvořit novou variantuneue Variante erstellen
vyúčtování skutečně vynaložených nákladůEchtkostenabrechnung
vyúčtovatabrechnen
vyústkaAuslass
vyústkaAuslass
využití opceAusübung der Option, die
vyvětvovací pilaHochentaster
vyvézt na skládkuauf einer Deponie ablagern
vývodový hřídel (traktoru)Zapfwelle
výztuha rohové plošinyEckbühnenstrebe
vyztužovací tkaninaArmierungsvlies
vyžíhanýausgeglüht
výživné rozvedeného manželaGeschiedenenunterhalt
vyživovací situaceErnährungslage
vzájemně započístaufrechnen
vzdálenostMaß, das
vzduchové filtryLuftfilter
vzhledem k milníkůmbezogen auf Meilensteine
vzít za špatný konecAufzäumen des Pferdes vom Schwanz
vzlínající vlhkostaufsteigende Feuchtigkeit
vznést návrhVorschlag einbringen
vznětový agregát se zápalným paprskemZündstrahlaggregat
vznětový motor se zápalným paprskemZündstrahlmotor
vznětový motor se zápalným paprskemZündstrahlmotor
vznětový motor se zápalným paprskemZündstrahlmotor
vznik kondenzované vodyKondenswasserbildung
vznik požáruBrandausbruch, der
vzorový příkladFallbeispiel
vzpomínková kultura, kultura pamětiErinnerungskultur
vzpříčit sesich verkanten
VZT potrubí, vzduchotechnická potrubílufttechnische Rohrleitungen, Pl.

Die hier der Öffentlichkeit zugängliche Version von CZAU.NET Term umfasst zurzeit 3518 Einträge, welche aus der Übersetzungspraxis hervorgegangen sind. Die Datenbank erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Der Grundwortschatz ist nicht enthalten. Vielleicht finden Sie hier jedoch die Übersetzung eines Fachausdrucks oder einer Redewendung, die Sie in anderen Wörterbüchern vergebens suchen würden.

Haben Sie einen Fehler gefunden? Benachrichtigen Sie uns bitte per E-Mail: info@czau.net.