PŘEKLADATELSKÁ KANCELÁŘ – SPECIALISTA NA NĚMČINU

CZAU.NET
  • Jakubská 1
  • 602 00 Brno
  • Kontaktní osoba:
  • Mgr. Pavel Mašarák
E-mail:
Tel.:542 211 454
Mobil:605 803 327
Více o kanceláři

Překlady němčina / čeština | Na co klademe důraz

Naše slovo platí. Naši zákazníci vědí, že nám mohou důvěřovat, protože je na nás spolehnutí. Přidejte se k nim i Vy.

Můžeme Vám slíbit dodržování následujících osvědčených zásad:

Dodržování termínů

Sjednané termíny dodání přesně dodržujeme. Spolehlivost považujeme za základní vlastnost dobrého překladatele.

Mlčenlivost

O obsahu překládaných textů zachováváme mlčenlivost, stejně jako o všem, co se dozvíme od zákazníka.

Informace jen pro překlad

Informace a podklady, které obdržíme v průběhu překládání, nevyužijeme jiným způsobem, než ke splnění zakázky, ani je nepředáme třetí osobě.

Bezpečné uchovávání dokumentů

Veškeré podklady od zákazníka uchováváme tak, aby k nim měli přístup pouze naši spolupracovníci, kteří se podílejí na zakázce.

Překlad pouze do mateřštiny

Pouze vzdělaný rodilý mluvčí zná všechny jemné odstíny svého mateřského jazyka. Naši překladatelé proto překládají pouze do své mateřštiny.

Závazná cena

Sjednaná cena platí – je definitivní a nebude navýšena o žádné příplatky.

Poctivé vyúčtování

Staré přísloví praví: obchodník má jen jednu čest. Veškeré naše účetní vztahy jsou korektní a přehledné.

Neustálé vzdělávání

Každý náš spolupracovník je povinen se průběžně vzdělávat a zvyšovat si kvalifikaci.

Přátelský přístup

Zákazníků si vážíme a chováme se k nim vstřícně.