PŘEKLADATELSKÁ KANCELÁŘ – SPECIALISTA NA NĚMČINU

CZAU.NET
  • Jakubská 1
  • 602 00 Brno
  • Kontaktní osoba:
  • Mgr. Pavel Mašarák
E-mail:
Tel.:542 211 454
Mobil:605 803 327
Více o kanceláři

Překlady němčina / čeština | Naše silné stránky

Orientujeme se na zákazníky s vysokými nároky na kvalitu. Svým klientům nabízíme víc než jen solidní překlady.

Jsme specializovaní – děláme jen to, co dobře umíme

Naší silnou stránkou je specializace na jednu jazykovou kombinaci (čeština ↔ němčina) a pouze na překladatelství, tedy převod písemného textu z výchozího do cílového jazyka. Kde jiní zůstávají na povrchu, my jdeme do hloubky.

Překládáme pouze do mateřského jazyka

Naši překladatelé jsou vysokoškolsky vzdělaní, zkušení a překládají pouze do své mateřštiny: češtiny nebo němčiny. Z tohoto důvodu nám naši zákazníci už mnoho let svěřují překlady, na kterých opravdu záleží.

Zohledňujeme varianty němčiny

Němčina není všude stejná. V Rakousku se mluví a píše jinak než v Německu. Odlišná jazyková pravidla platí ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku. Nejde jen o pravopis a slovní zásobu, ale i o nepsané zvyklosti. Specializace pouze na německý jazyk nám umožňuje zohledňovat jazykové varianty němčiny i kulturní rozdíly mezi jednotlivými německy mluvícími zeměmi. Díky naší spolupráci se zkušenými překladateli z Německa, Rakouska a Švýcarska obdržíte vždy překlad na míru, který bude v cílové zemi dobře přijat.

Dodržujeme normy a osvědčená pravidla

Překladatelství je volná živnost. Pro zákazníka není snadné najít solidního dodavatele překladů. S námi se můžete spolehnout na standard daný evropskou překladatelskou normou ČSN EN 15038 a rakouskými normami ÖNORM D 1200 a ÖNORM D 1201, které představují špičkový soubor profesních pravidel.

Jsme překladatelská kancelář, nikoli agentura

Jsme odborná kancelář, nikoli agentura, která zprostředkovává práci subdodavatelům. Neobvoláváme desítky překladatelů z kartotéky, než se zakázky někdo ujme za minimální honorář, který vyhotovení kvalitního překladu neumožňuje. Za dodané překlady osobně odpovídáme.

Nabízíme poradenství

Stálým zákazníkům poskytujeme bezplatné poradenství a konzultace. Mnozí zákazníci se k nám vracejí i proto, že jim pomáháme nad rámec zakázky.

Na co klademe důraz