PŘEKLADATELSKÁ KANCELÁŘ – SPECIALISTA NA NĚMČINU

CZAU.NET
  • Jakubská 1
  • 602 00 Brno
  • Kontaktní osoba:
  • Mgr. Pavel Mašarák
E-mail:
Tel.:542 211 454
Mobil:605 803 327
Více o kanceláři

Překlady němčina / čeština | Soudní překlady

Našich služeb nejčastěji využívají advokáti, podnikatelé, zdravotníci, nevěsty a studenti. Podporujeme je včasným dodáním pečlivě přeložených dokumentů pro české, německé, rakouské, švýcarské či lichtenštejnské instituce.

Překlady pro úřední potřebu

Pro úřední potřebu nemusí být prostý překlad dostačující. Úřadům je často nutné předložit překlad ověřený soudním tlumočníkem. Hovorově se mu říká „soudní překlad“ nebo „překlad s kulatým razítkem“. Jedná se o úřední překlad opatřený tzv. doložkou soudního tlumočníka. Soudní tlumočník v ní potvrzuje, že je dokument přeložen správně a překlad odpovídá originálu.

Ceny soudních překladů

Jak ověřený překlad vypadá?

Ověřený překlad se skládá ze tří částí, které jsou svázány šňůrkou – trikolórou a zajištěny proti oddělení:

  1. dokument nebo jeho ověřená kopie
  2. překlad
  3. tlumočnická doložka = potvrzení soudního tlumočníka o správnosti překladu

Co je k ověřenému překladu potřeba?

K soudně ověřenému překladu je nutné překladateli dodat originál, nebo notářsky ověřenou kopii překládaného dokumentu. Notářsky ověřená kopie se použije vždy, když si originál musíte ponechat pro další používání a nemůžete ho odevzdat spolu s překladem, resp. originál není možné znehodnotit svázáním s překladem (např. u vysvědčení nebo rodného listu). Notářsky ověřenou kopii rádi zajistíme.

Jak soudní překlad objednat?

Ověřený překlad můžete objednat dvěma způsoby:

Osobně v naší kanceláři

Domluvte si s námi prosím schůzku a vezměte s sebou originál nebo notářsky ověřenou kopii dokumentů, které potřebujete přeložit.

Poštou

Dokumenty k překladu nám můžete rovněž doporučeně zaslat poštou. Stejným způsobem Vám doručíme překlad (na dobírku nebo proti platbě předem). Spolu s překladem Vám spolehlivě vrátíme originály dokumentů. Nebo si překlad objednejte poštou a vyzvedněte potom osobně. Cenu a podmínky s Vámi rádi sjednáme telefonicky nebo e-mailem.

Proč soudní překlad od nás?

Specializujeme se jen na němčinu a máme úzkou vazbu na všechny německy mluvící země, kde máme spolupracovníky. Díky tomu mnohé typy dokumentů i formulářů dobře známe a víme, co požadují německé, rakouské, švýcarské, lichtenštejnské i české úřady. Dlouhodobě srovnáváme a studujeme právní předpisy ČR a německy mluvících zemí. S námi máte záruku, že překlad bude důvěryhodný a nedostanete se s ním do potíží.

Úředně ověřený překlad v Rakousku a Německu

Německé a rakouské instituce obvykle překlady ověřené českým soudním tlumočníkem uznávají. Nemusí tomu tak ale být vždy. Nabízíme proto i překlad s rakouským nebo německým soudním ověřením, tedy vyhotovený rakouským nebo německým soudním tlumočníkem. K vyhotovení soudního překladu v Rakousku nebo Německu musí zákazník dodat originál dokumentu. Dokument bude po vyhotovení překladu vrácen.

Potřebujete se poradit? Máte speciální požadavky?

Rádi zodpovíme Vaše dotazy, případně navrhneme nejúčelnější řešení. Kontaktujte prosím Mgr. Pavla Mašaráka (e-mail: masarak@czau.net, tel.: 542 211 454 nebo 605 803 327).