PŘEKLADATELSKÁ KANCELÁŘ – SPECIALISTA NA NĚMČINU

CZAU.NET
  • Jakubská 1
  • 602 00 Brno
  • Kontaktní osoba:
  • Mgr. Pavel Mašarák
E-mail:
Tel.:542 211 454
Mobil:605 803 327
Více o kanceláři

Překlady němčina / čeština | Překlad z češtiny do němčiny

Chcete-li být v německy mluvících zemích důvěryhodní, potřebujete přesvědčivý překlad. Skutečně německou (rakouskou, švýcarskou) němčinu, která nevzbudí nejmenší pochybnost. S námi budete mít úspěch.

Překlady do němčiny – v Česku kámen úrazu

Mnoho původně českých textů není do němčiny přeloženo správně, protože je překládali Češi. Publikace a webové stránky, a to i renomovaných institucí, obsahují v lepším případě „českou němčinu“ – doslovně přeložené věty, které by Němec (Rakušan, Švýcar) nikdy nepoužil – v horším pak vyslovené chyby. Chcete-li si v německy mluvících zemích získat důvěru (zákazníky, návštěvníky, hosty) potřebujete víc: překlad do němčiny od rodilého mluvčího a současně zkušeného překladatele s vysokoškolským vzděláním. Zvláště důležité je to v případě, že překlad bude publikován a má sloužit dlouhodobě – je to Vaše vizitka.

Rodilý mluvčí nestačí – nezbytné je i překladatelské vzdělání a zkušenosti

Samotná skutečnost, že text bude překládat rodilý mluvčí do své mateřštiny, ale k dobrému překladu do němčiny nestačí. Němci (Rakušané, Švýcaři) bez jazykovědného vzdělání v písemném projevu často chybují. A ani sebelépe vzdělaný překladatel nebude překládat dobře bez dlouholetých praktických zkušeností. Pouze kvalifikovaný a zkušený překladatel – rodilý mluvčí německého jazyka – má dokonale vytříbený cit pro jazyk.

Nabízíme rodilé mluvčí, vzdělání i zkušenosti

Svěřte svůj překlad do němčiny nám – odborné překladatelské kanceláři, kde má každý překladatel vysokoškolské vzdělání, dostatek zkušeností a překládá pouze do své mateřštiny. Ušetříte si korektury a další nepříjemnosti, které nedokonalý překlad do němčiny vyhotovený Čechem nebo nekvalifikovaným Němcem (Rakušanem, Švýcarem) může způsobit. Investice do profesionálního překladu do němčiny se Vám vyplatí.

Rozlišujeme varianty němčiny

Němčina v jednotlivých německy mluvících zemích se liší. Rozdíly spočívají ve slovní zásobě, pravopisu i nepsaných zvyklostech. Příklad: Švýcaři na rozdíl od Němců a Rakušanů nepoužívají tzv. ostré „s“ (ß). Pokud nám sdělíte, kam je překlad určen (zda do Německa, Rakouska, Švýcarska, Lichtenštejnska nebo třeba Jižního Tyrolska), přizpůsobíme slovní zásobu i pravopis pravidlům a zvyklostem cílové země. Spolupracujeme s německými, rakouskými a švýcarskými překladateli, kteří mají dlouholeté zkušenosti s překládáním českých textů.

Překládáme i rozsáhlé publikace v různých formátech

Při překládání používáme nejmodernější technologii – tzv. CAT nástroje. Díky tomu jsme schopni dodat i rozsáhlé překlady v přijatelných lhůtách, udržet v překladech jednotnou terminologii (vytvoříme Vám individuální terminologickou databázi) a poskytovat výhodnější ceny při dlouhodobé spolupráci. Kromě toho nabízíme překlad publikací nebo technické dokumentace v mnoha formátech: velmi často překládáme například obsáhlé dokumenty vytvořené v programech Adobe InDesign a Adobe FrameMaker nebo dokumenty ve formátech XML a HTML.