PŘEKLADATELSKÁ KANCELÁŘ – SPECIALISTA NA NĚMČINU

CZAU.NET
  • Jakubská 1
  • 602 00 Brno
  • Kontaktní osoba:
  • Mgr. Pavel Mašarák
E-mail:
Tel.:542 211 454
Mobil:605 803 327
Více o kanceláři

Překlady němčina / čeština | Normy

Díky naší pečlivé práci podle evropských, rakouských a německých norem se naši zákazníci mohou vždy spolehnout na vysoký standard služeb.

Překladatelské normy

Není-li ujednáno jinak, řídíme se přednostně evropskou překladatelskou normou ČSN EN 15038: 2006 08 01 Překladatelské služby – Požadavky na poskytování služby. Tato norma, která je závazná v České republice i německy mluvících zemích, určuje, jakým způsobem musí být realizován překladatelský projekt, jaké druhy informací jsou zapotřebí a jaká kvalifikace se očekává od osob, které na zakázce spolupracují.

V bodech, o kterých se obecnější evropská norma nezmiňuje, se řídíme rakouskými překladatelskými normami ÖNORM D 1200 a ÖNORM D 1201, které navazují na starší německou normu DIN 2345 Übersetzungsaufträge [Překladatelské zakázky]. Obě normy byly vyvinuty týmem zkušených překladatelů z pověření Rakouského normalizačního institutu speciálně pro řízení jakosti překladatelských služeb. V současnosti představují špičkový standard profesních pravidel.

Norma ÖNORM D 1200 Übersetzungsleistungen. Anforderungen an die Dienstleistung und an die Bereitstellung der Dienstleistung [Překladatelské služby. Požadavky na službu a poskytování služby] definuje typy překladatelských služeb, požadavky na překladatele a jeho práci. Mimo jiné ukládá překladateli povinnost se neustále vzdělávat.

Norma ÖNORM D 1201 Übersetzungsleistungen. Übersetzungsverträge [Překladatelské služby. Překladatelské smlouvy] určuje pravidla spolupráce překladatele a zákazníka. Zákazníkovi zaručuje korektní přístup ze strany dodavatele překladu.

Pravopis

Při překládání do češtiny se řídíme Internetovou jazykovou příručkou Ústavu pro jazyk český AV ČR. Pro německý pravopis v překladech určených do Německa a Švýcarska je směrodatný DUDEN – Die deutsche Rechtschreibung [DUDEN – Německý pravopis], v překladech určených do Rakouska pak Österreichisches Wörterbuch [Rakouský slovník] vždy v posledním vydání.

Formální úprava textů

Texty přeložené do češtiny formátujeme podle ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem. Texty v německém jazyce jsou upraveny podle německé normy DIN 5008 Schreib- und Gestaltungsregeln für die Textverarbeitung [Úprava písemností zpracovaných textovými editory].

Požadujete překlad podle vlastních pravidel?

Sdělte nám prosím své požadavky, můžeme se jim do značné míry přizpůsobit.