PŘEKLADATELSKÁ KANCELÁŘ – SPECIALISTA NA NĚMČINU

CZAU.NET
  • Jakubská 1
  • 602 00 Brno
  • Kontaktní osoba:
  • Mgr. Pavel Mašarák
E-mail:
Tel.:542 211 454
Mobil:605 803 327
Více o kanceláři

Překlady němčina / čeština | Kurent a švabach

Kombinujeme překladatelské řemeslo s historickým. Přepisujeme listiny v kurentu a švabachu do latinky a překládáme je do češtiny.

Staré německé písmo

Do roku 1941 se v Německu nepoužívalo humanistické (latinka), ale novogotické písmo. Staré listiny jsou psány německou novogotickou kurzívou, tzv. kurentem. Tištěné podobě novogotického písma se říká švabach.

Švabach

Obrázek z Ottova velkého česko-německého slovníku z roku 1909 ukazuje rozdíl mezi latinkou (tučně) a švabachem.

Švabach

Více se o kurentu a švabachu můžete dočíst například v knize Vademecum pomocných věd historických (Hlaváček, I. – Kašpar, J. – Nový, R.: Vademecum pomocných věd historických. Jinočany 1997, s. 63–70).

Potřebujete znát obsah staré německé listiny?

Vyzkoušejte naše služby. Přepíšeme text v kurentu do latinky, tedy dnešního písma, a poté ho v případě potřeby přeložíme do češtiny. Překlad dokumentů pro úřední potřebu můžeme také soudně ověřit. Přepisy vyhotovují zkušení a vysokoškolsky vzdělaní paleografové v souladu s obecně uznávanými zásadami odborné archivářské praxe. Našich služeb využívají advokátní kanceláře, veřejná správa, vysoké školy i amatérští historici a genealogové.

Stanovení ceny

Cena se stejně jako u běžných překladů stanovuje podle rozsahu textu, tedy podle počtu slov. Přesnou cenu lze stanovit až po přepsání textu v kurentu nebo švabachu do latinky. Pokud potřebujete mít představu o ceně předem, pořiďte prosím kvalitní snímek listiny nebo typické stránky ve staré německé knize a pošlete nám ho e-mailem nebo prostřednictvím poptávkového formuláře. Rozsah kvalifikovaně odhadneme a sdělíme Vám maximální cenu. Pokud bude rozsah překladu nakonec menší, budeme účtovat nižší cenu podle skutečného počtu slov.

Cenové sazby

Cenová sazba za 1 slovo výchozího textu. Minimální účtovaná částka je 484 Kč včetně DPH (400 Kč bez DPH).

Přepis švabachu do latinkybez DPH0,50 Kč
včetně 21% DPH0,61 Kč
Přepis kurentu do latinkybez DPH1,50 Kč
včetně 21% DPH1,82 Kč
Přepis kurentu do latinky a překlad přepsaného textu do češtinybez DPH2,50 Kč
včetně 21% DPH3,03 Kč