PŘEKLADATELSKÁ KANCELÁŘ – SPECIALISTA NA NĚMČINU

CZAU.NET
  • Jakubská 1
  • 602 00 Brno
  • Kontaktní osoba:
  • Mgr. Pavel Mašarák
E-mail:
Tel.:542 211 454
Mobil:605 803 327
Více o kanceláři

Překlady němčina / čeština | Časté dotazy

Kvalitní překlad vyžaduje spolupráci mezi zákazníkem a překladatelem založenou na důvěře. Rádi se Vám budeme věnovat.

Mohu se spolehnout na kvalitu překladu?

Ano. Specializujeme se pouze na jednu jazykovou kombinaci (němčina ↔ čeština) a pouze na písemný převod textu. Neobvoláváme desítky překladatelů z kartotéky, než se textu někdo ujme za minimální honorář, který vyhotovení kvalitního překladu neumožňuje. Na každém překladu se podílejí minimálně dva zkušení a vysokoškolsky vzdělaní překladatelé – jeden text přeloží, druhý reviduje. Samozřejmostí je, že překladatel předkládá vždy do své mateřštiny. Další zárukou kvality je dodržování požadavků překladatelských norem i našich osvědčených zásad.

Děláte soudní překlady?

Ano. Ceny úředních překladů, resp. překladů se soudním ověřením jsou uvedeny na stránce Ceny soudně ověřených překladů. U standardizovaných dokumentů (vysvědčení, rodný a oddací list apod.) nabízíme nižší cenu za překlad a ověření kompletního dokumentu bez ohledu na počet normostran. Stálým zákazníkům (např. advokátním kancelářím), kteří nám soudní překlady zadávají pravidelně, účtujeme individuální nižší sazby. V případě potřeby zajistíme ověření překladu rovněž rakouským nebo německým soudním tlumočníkem.

Více o soudním ověření překladu

Mám text určený k použití ve Švýcarsku, kde platí jiné zvyklosti. Zvládnete ho přeložit?

Ano. Spolupracujeme i se švýcarskými překladateli, kteří mají dlouholeté zkušenosti s překládáním a editováním českých textů. Váš text přeloží tak, aby vyhovoval vysokým švýcarským nárokům na kvalitu a odpovídal regionálním zvyklostem.

Kde Vás najdu?

Naše kancelář se nachází v centru Brna. Přesná adresa: CZAU.NET, Jakubská 1, 602 00 Brno.

Zobrazit polohu na plánu města | Foto budovy

Kdy máte otevřeno?

Nemáme pevnou pracovní dobu. Každému zákazníkovi se věnujeme individuálně. Rádi se s Vámi setkáme po předchozí domluvě. Sjednejte si prosím schůzku dopředu telefonicky nebo e-mailem.

Mám mnoho objemných souborů, nemohu je poslat e-mailem

Rádi Vám poskytneme přístup k našemu FTP serveru. Zřídíme pro Vás „úschovnu“ chráněnou heslem, kam soubory uložíte a kam kromě nás budete mít přístup pouze Vy. Stejnou cestou Vám vrátíme překlad. Objemné soubory nám můžete doručit i pomocí našeho poptávkového formuláře. Samozřejmě můžete soubory rovněž vypálit na CD či DVD, uložit na paměťovou kartu či USB flash disk a poslat nám je poštou.

Co je součástí ceny překladu?

Cena zahrnuje vyhotovení překladu (práci dvou kvalifikovaných lidí – překladatele a korektora) a všechny s tím související činnosti (např. rešerše), doručení zákazníkovi pomocí e-mailu nebo FTP serveru a archivaci po dobu 5 let (pokud si to zákazník přeje). V ceně je jeden vytištěný exemplář překladu a datové médium (CD nebo DVD), na němž je překlad uložen v požadovaném formátu.

Jak stanovujete cenu překladu?

Cena překladu (kromě překladů se soudním ověřením) se většinou odvíjí od počtu slov ve výchozím textu. Sazba za slovo se tedy vynásobí počtem slov v originále. Je-li výchozí text ve formátu, který nelze editovat (PDF, JPEG), nebo je-li k dispozici pouze tištěný text, nabídneme zákazníkovi obvykle cenu za tiskovou stranu výchozího textu.

Zadat poptávku

Proč neúčtujete na normostrany?

Účtování podle počtu slov je přesnější a zákazník si může jednoduchou početní operací snadno ověřit cenu. Výpočet normostran je složitější a dochází při něm k zaokrouhlování. Dalším důvodem pro účtování na slova je časté používání CAT nástrojů (např. MemoQ, TRADOS) a s tím spojená úspora nákladů. Budete-li si to však přát, lze sjednat i sazbu za normostranu (1800 úhozů) nebo – podle německých a rakouských zvyklostí – za normovaný řádek (55 úhozů).

Musím zaplatit hned při objednávce?

Ne. Obvykle se platí až při převzetí hotové zakázky nebo dle data splatnosti faktury. Při první objednávce Vás ale můžeme požádat o zálohu nebo o zaplacení předem. Za platbu předem, tedy při objednání překladu, poskytujeme slevu 5 % z celkové ceny.

Jsou uváděné ceny s DPH nebo bez?

Nejsou-li uvedeny obě varianty, jedná se vždy o cenu včetně DPH.

Moje texty obsahují citlivé informace. Mohu se spolehnout na Vaši diskrétnost?

Samozřejmě a nejen to. Mlčenlivost je základem překladatelské etiky. Informace obsažené v podkladech, které nám poskytnete, nebudou využity jinak než ke splnění zakázky, ani nebudou zpřístupněny třetím osobám. Podle překladatelské normy ÖNORM D 1201, kterou se řídíme, je poskytovatel služby povinen zachovávat mlčenlivost a zavázat k témuž i své spolupracovníky. Mlčenlivost se vztahuje i na pouhý fakt, že jste u nás zadávali zakázku. Můžeme Vám nabídnout několik variant utajení poskytnutých informací. Další výhodou je skutečnost, že nejsme klasická překladatelská agentura, která se zabývá hlavně zprostředkováním – většinu zakázek u nás vyhotovují stále stejní překladatelé, které dlouho známe. Tím se výrazně snižuje riziko úniku informací. Externí spolupracovníky zaměstnáváme jen výjimečně, pečlivě si je vybíráme a také oni jsou vázáni mlčenlivostí.

Je možné překlad reklamovat?

Samozřejmě, ke své práci se hlásíme a zodpovídáme za ni. Podle překladatelské normy ÖNORM D 1201 lze překlad reklamovat do 4 týdnů od dodání. Budete-li mít nějakou pochybnost nebo dotaz, neváhejte se na nás obrátit.

Proč se řídíte i rakouskými překladatelskými normami?

Rakouské překladatelské normy ÖNORM D 1200 a ÖNORM D 1201 vycházejí z překladatelské praxe, jsou podrobné a zaměřené pouze na jakost překladatelských služeb. Naše kancelář se specializuje na německý jazyk. Chceme proto nabízet zákazníkům úroveň obvyklou v německy mluvících zemích. Mnoho jiných překladatelských firem tuto možnost nemá, protože překládají z více jazyků a musejí hledat univerzálnější pravidla.

Více o normách

Ceny nabízené jednotlivými dodavateli se dost liší. Proč?

Překladatel není stroj, který vyměňuje německá slova za česká 1 : 1. Každý jazyk používá jiné prostředky k vyjádření myšlenky. Překládání je tedy těžká duševní práce náročná na čas, která navíc vyžaduje vysokou kvalifikaci a neustálé vzdělávání. Na trhu působí hodně překladatelů různé úrovně, liší se proto i ceny. Překlad nemusí být drahý, ale za nízký honorář nelze kvalitní překlad vyhotovit. Rádi Vám poradíme, jak dosáhnout optimálního poměru kvality a ceny.

Mám dotaz

Rádi zodpovíme Vaše dotazy. Napište nám prosím e-mail nebo zavolejte.